Welke zorg biedt Acta?

Wij streven er naar om, samen met u, een goede oplossing te vinden.

Thuisverzorging

Mensen die extra zorg behoeven bieden wij precies wat nodig is om in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld mensen met (beginnende) dementie bieden wij zorg, begeleiding en activering.

Thuisverpleging

Met deskundige verpleegkundigen en in nauwe samenwerking met de huisarts en eventuele andere zorgverleners kunnen wij de patiënt en de familie optimaal begeleiden in deze moeilijke periode.

Andere zorg of begeleiding