Acta zorggroep

Acta betekent "daden". Onder deze naam heeft een aantal zelfstandig gevestigde verpleegkundigen zich verenigd in een samenwerkingsverband. Daardoor is de beschikbaarheid en de continuiteit van zorg gewaarborgd, terwijl toch het persoonlijke en toegankelijke karakter van particuliere zorg behouden blijft.

Particuliere thuiszorg

In tegenstelling tot de gewone thuiszorg, is particuliere thuiszorg niet aan regels en voorwaarden gebonden. U kunt zelf met ons afspraken maken over de zorg die u wenst. Maar u moet deze particuliere zorg ook zelf betalen, eventueel uit een Persoons Gebonden Budget (zie "Kosten").